ANDRAS BARN-MINA UNGAR

 
 

Som ett komplement till boken med samma namn som hemsidan, kommer vi här att lägga in material som inte fick plats i boken, eller som är så föränderligt att det riskerar att bli inaktuellt innan boken hunnit ur tryckpressarna.

Du finner också en blogg där du kan följa några klienters utveckling och framsteg samt reflektioner kring både mina och andras uppdrag.

Välkommen till en hemsida för dig som är engagerad i jour- och familjehemsvård

Andras barn-mina ungar  © johan schött 2014

Jag medverkar gärna i konferenser, symposier, forskningsprojekt, utbildningar och liknande.


Kontakta mig på:

johan@triventor.se